Mişli Geçmiş Zaman'ı öğrenin: Oluşumu, Kullanımı ve Belirtici Kelimeler

İngilizce dilindeki en önemli geçmiş zamanlardan biri Mişli Geçmiş Zaman'dır. Basit Geçmiş Zaman'ı öğrendikten sonra Mişli Geçmiş Zaman'ı da öğreneceksiniz. İngilizce geçmiş zamanları öğrenirken Basit Geçmiş ve Mişli Geçmiş Zamanlarını karıştırmamayı öğrenmeniz önemlidir.

Mişli Geçmiş Zaman, bir eylemin başka bir eylemden önce geçmişte gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Geçmişteki olayların kronolojik sırasını göstermek için kullanılır.


Mişli Geçmiş Zaman'ın oluşumu

Sürekli Geçmiş Zaman'a benzer şekilde, Mişli Geçmiş Zaman'ı oluşturmak için bir yardımcıya ihtiyacınız vardır. Mişli Geçmiş Zaman durumunda, geçmiş zamanla çekimlenmiş "have" yardımcı fiiline ihtiyaç vardır. Yani Mişli Geçmiş Zaman'ı "had" fiiliyle oluşturursunuz. Ana fiilin Geçmiş Partikülü'nü oluşturuyorsunuz. Unutmayın, bir ana fiilin geçmiş zaman çekiminde her zaman cümlenin ana fiilinin köküne - ed ekinin eklenmesiyle oluşturulur.

Bu nedenle, Mişli Geçmiş Zaman'ı oluşturmak için aşağıdaki formülü hatırlamanız gerekir: Yardımcı fiil "had" + Ana fiilin Geçmiş Zaman çekimi = Past Perfect.

Mişli Geçmiş Zaman hakkında fikir sahibi olmanın en iyi yolu, aşağıdaki yapı örneklerine bakmaktır.

Mişli Geçmiş Zaman Örnek
I had walked I had walked to the store before it started raining.
You had studied I had walked to the store before it started raining.
She had cooked I had walked to the store before it started raining.
He had watched I had walked to the store before it started raining.
They had cleaned They had cleaned the house before their parents came to visit.
We had finished We had finished the project before the deadline.

Mişli Geçmiş Zaman için düzensiz fiiller

Mişli Geçmiş Zaman'da -ed ile biten tipik geçmiş zaman çekimine uymayan bazı fiiller vardır. Bunları ezberlemek ve zamanla hatırlamak önemlidir. Ancak Mişli Geçmiş zaman kipindeki düzensizlikler yalnızca ana fiilin geçmiş zaman çekimi için geçerlidir. İşte ezberlemeniz gereken bazı düzensiz fiiller.

Daha iyi anlamak ve pratik yapmak için ayrıca düzensiz fiillerle Mişli Geçmiş Zaman için birkaç örnek cümle hazırladık.

Fiil Örnek
eat ➡ eaten I had eaten breakfast before I left for work.
go ➡ gone She had gone to bed before I came home.
drive ➡ driven She had gone to bed before I came home.
see ➡ seen She had gone to bed before I came home.
write ➡ written She had gone to bed before I came home.
be ➡ been She had been to Paris before.

Mişli Geçmiş Zaman kullanımı

Mişli Geçmiş Zaman, çeşitli eylem veya etkinliklerin kronolojik sırasına odaklanır. Sonuç olarak, geçmişteki bir eylemin ardından bir sonraki eylem geldiğinde Mişli Geçmiş Zaman kullanılır. Ayrıca Mişli Geçmiş Zaman kipinin Basit Geçmiş Zaman kipiyle birlikte sıklıkla kullanıldığı da unutulmamalıdır. Bu nedenle Basit Geçmiş Zaman kipine de göz atmalısınız.

Belirtici Sözcük Örnek
Before He had finished his homework before he went out to play.
Already I had already eaten breakfast by the time she woke up.
Just They had just left the house when the storm started.
Never She had never seen such a beautiful sunset before.
Once Once I had finished my work, I went out for a walk.
Until I had never tasted sushi until I went to Japan.
Yet They hadn't visited the Louvre yet before they went to Paris.

Örnek cümlelerden de görebileceğiniz gibi, Mişli Geçmiş Zaman'ı belirten sözcükler her zaman iki veya daha fazla eylemin sırasını belirtmek için kullanılanlardır. Ayrıca, bu örneklerden Mişli Geçmiş Zaman'ın belirtici kelimelerinin genellikle "had" yardımcı fiili ile cümlenin ilgili fiili arasına yerleştirildiğini görebilirsiniz.


İngilizcenizi Sprachcaffe ile geliştirin