Sürekli Geçmiş Zaman'ı öğrenin: Oluşumu, Kullanımı ve Belirtici Kelimeler

İngilizce'de, Past Continuous Tense olarak da adlandırılan Sürekli Geçmiş Zaman kipi, geçmişteki sürekli eylemlerden bahsederken kullanılır. Bu zaman, geçmişteki bir eylemin süresini veya kalıcılığını vurgular.

Aşağıda Sürekli Geçmiş Zaman'a daha yakından bakacağız ve bu zaman kipinin oluşumunu ve kullanımını bazı örnek cümlelerle açıklayacağız. Ayrıca size Sürekli Geçmiş Zaman'ı ne zaman kullanacağınızı gösterecek belirtici sözcüklerin bir listesini de vereceğiz.


Sürekli Geçmiş Zaman'ın Oluşumu

Sürekli Geçmiş Zaman'ı oluşturmak için, geçmiş zamandaki "to be" yardımcı fiilini ("was" veya "were") ulaçtaki fiille (-ing formunda) birleştirirsiniz. İşte Sürekli Geçmiş Zaman kipindeki birkaç fiil. Bu sizin Sürekli Geçmiş Zaman kipini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

Sürekli Geçmiş Zaman Örnekler
I was talking I was talking to my friend on the phone when the power went out.
You were reading You were reading a novel while I was watching TV.
He was running He was running in the park when it started to rain.
She was walking She was walking her dog in the park when she saw her friend.
They were watching They were watching a sunset over the sea when a storm came up.

Neyse ki Sürekli Geçmiş Zaman kipinde herhangi bir düzensizlik yok, dolayısıyla bu zamanı kolaylıkla öğrenebilir ve her türlü fiille kullanabilirsiniz. Sadece "to be" düzensiz fiiline ve geçmiş zamanının oluşumuna alışmanız yeterlidir. Bu temelleri içselleştirdikten sonra, her durumda Sürekli Geçmiş Zaman kipini kullanabileceksiniz.

Tatilde İngilizce öğrenin

Sprachcaffe ile dünyayı keşfedin ve İngilizcenizi geliştirin! İngiltere, Kanada veya Malta'ya seyahat edin ve uluslararası bir grupta İngilizce öğrenin. Bir sonraki maceranız sizi bekliyor!
Şimdi maceraya atılın!

Sürekli Geçmiş Zaman kullanımı

Sürekli Geçmiş Zaman, İngilizcede geçmişte belirli bir süre boyunca devam eden bir durumu, eylemi veya süreci tanımlamak istediğinizde kullanılır. Bu İngilizce geçmiş zamanın amacı geçmişte sürekli bir durumun meydana geldiğini vurgulamaktır.

Çoğunlukla Sürekli Geçmiş Zaman, geçmişte başka bir eylem tarafından kesintiye uğrayan bir arka plan eylemini tanımlamak için kullanılır. Geçmişte uzun bir süre devam eden eylemleri tanımlamak için de bunu kullanabilirsiniz. Konuşma İngilizcesinde Sürekli Geçmiş Zaman kipi sıklıkla geçmişteki geçici bir eylemi tanımlamak için de kullanılır. Bunun mutlaka uzun bir süre boyunca gerçekleşmiş olması gerekmez.

Sürekli Geçmiş Zaman için belirtici sözcükler ve örnekleri

İngilizce konuşurken veya yazarken hangi durumlarda Sürekli Geçmiş Zaman kipini kullanmanız gerektiğini daha hızlı öğrenmek için Sürekli Geçmiş Zaman kipinin belirtici sözcükleri listemize göz atın. Ancak lütfen bu belirtici sözcüklerin olduğu her durumda Sürekli Geçmiş Zaman kipinin kullanılacağı anlamına gelmediğini unutmayın. Yalnızca Sürekli Geçmiş Zaman'ın kullanımına ilişkin bir gösterge görevi görürler.

Belirtici Sözcük Örnek
While While I was cooking dinner, my kids were doing their homework.
As As I was getting dressed, my phone rang.
At that moment I was playing video games at that moment.
At 8 o'clock yesterday At 8 o'clock yesterday, we were walking to school.
When When I was walking to the store, I saw my neighbour.
At the time At the time my train arrived, I was standing on the wrong platform.
All day yesterday I was studying all day yesterday.
During During my lunch break, I was talking to my colleagues.
In the middle of In the middle of the meeting, Dan was looking out of the window.
For hours For hours, I was studying maths last week.
At the same time I was eating dinner at the same time as my friend called me.
At noon yesterday At noon yesterday, Pete was finishing his task for the day.
Constantly The phone was ringing constantly.
Continually We continually were speaking about the new product line.
Still We were still watching the film we started an hour ago.

İngilizcenizi Sprachcaffe ile geliştirin