Gelecekte Bitmiş Zaman'ı öğrenin: Oluşumu, kullanımı ve örnek cümleler

Gelecekte Bitmiş Zaman hakkında her şeyi öğrenin! Nasıl oluşuyor, hangi belirtici sözcükleri var ve hangi olayları anlatıyor? Gelecekte Bitmiş Zaman hakkında bilmeniz gereken her şeyi örnek cümleler ve alıştırmalarla açıklıyoruz.

İngilizce gramer bilginizi ve Gelecekte Bitmiş Zaman anlayışınızı bizimle birlikte derinleştirin. Yakında Gelecek Bitmiş Zaman'ı kendi metinlerinizde ve konuşmalarınızda kullanacaksınız.


Gelecekte Bitmiş Zaman'ın oluşumu

Temel olarak Gelecekte Bitmiş Zaman, "will" veya bazı durumlarda "will" yardımcı fiilinin ana fiilin ortacıyla birleştirilmesiyle oluşturulur. Daha iyi anlamak için Gelecekte Bitmiş Zaman'ı oluşturmaya yönelik aşağıdaki kurala bir göz atın:

Özne + will/shall + have + Ana fiilin ortacı.

Gelecekte Bitmiş Zaman'ının olumsuzunu oluşturmak için, "not" kelimesini yardımcı fiil ile ana cümlenin ortacı arasına koymanız yeterlidir. İşte Gelecekte Bitmiş Zaman için olumsuz kullanıma bir örnek: "I will not have finished my homework by tomorrow." Gelecekte Bitmiş Zaman ile ilgili daha fazla örnek cümle için aşağıdaki tabloya bir göz atın.

They will have been married for 20 years next month.
She will have eaten breakfast by the time we arrive.
They will have finished building the new hospital by next year..
We will have traveled to every continent by the time we retire.
She will have earned her PhD by the time she turns 30.

Gelecekte Bitmiş Zaman'ın kullanımı

Gelecekte Bitmiş Zaman, gelecekte belirli bir zamanda tamamlanacak olan olaylardan bahsederken kullanılır. Yani bu kip ile eylemin bütünlüğünü vurgularsınız ve bahsettiğiniz eylemin veya durumun gelecekte daha sonraki bir durumdan önce zaten tamamlanmış olduğu gerçeğine özellikle odaklanırsınız.

Ayrıca, şimdiki zamanda gerçekleşen olaylara dayanarak geçmişle ilgili yapılan varsayımları veya tahminleri ifade etmek için Gelecekte Bitmiş Zaman'ını da oluşturmanız gerekir. Gelecekte Bitmiş Zaman'ın bu özel biçimine Gelecekte Mişli Bitmiş Zaman da denir.

İlk bakışta bu oldukça karmaşık gelebilir. Aşağıdaki örnek cümlelere daha yakından bakarsanız ve kendinize ait bir veya iki cümleyi Gelecekte Bitmiş Zaman'da kurarsanız, kesinlikle daha net anlaşılacaktır.

Örnek cümleler
By next summer, I will have graduated from University.
By the time you arrive, we will have already finished dinner.
He will have completed his project by the time the deadline arrives.
By the time I arrive at the party, everyone will have already left.
We will have known each other for a decade next year.
He will have retired from his job by the time he turns 60.
By the time you wake up tomorrow, I will have already left for work (action) will be completed by the time in the future (waking up next morning).

Gelecekte Bitmiş Zaman için belirtici sözcükler

Ayrıca Gelecekte Bitmiş Zaman'ı kullanmanız gerektiğini belirten birkaç belirtici sözcük de vardır. Gelecekte Bitmiş Zaman'ı ne zaman kullanmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olacak aşağıdaki belirtici sözcükleri listesine bir göz atın.

Belirtici sözcük Örnek cümle
By I will have finished my project by tomorrow.
Before He will have finished his homework before he goes to bed.
Until She will have been living in this city until she moves to Europe.