🌟 Grupa na Przelot z Opiekunem Do Anglii i na Maltę! Ostatnie miejsca!

Dowiedz się więcej

Kursy niemieckiego przygotowywujące do egzaminów

Nasze kursy egzaminacyjne TestDAF i TELC są kursami standardowymi z naciskiem na przygotowanie do egzaminu. Niemieckie certyfikaty wskazują poziom znajomości języka niemieckiego jako języka obcego i są uznawane przez niezliczone instytucje edukacyjne i przedsiębiorców na całym świecie. Test języka niemieckiego jako języka obcego (DAF) skierowany jest do osób uczących się, którzy potrzebują dowodu znajomości języka niemieckiego w formie niemieckiego certyfikatu na studia, pracę lub do innych celów.

Testy językowe składają się z kilku części, które oceniają poszczególne umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Główny nacisk kładziony jest na czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie, gramatykę i słownictwo.

TestDAF (niemiecki jako język obcy) i TELC to testy językowe dla obcokrajowców, którzy chcą studiować na niemieckim uniwersytecie, ubiegają się o niemiecki paszport lub potrzebują oficjalnie uznanej oceny ich znajomości języka niemieckiego w formie niemieckiego certyfikatu w innym celu. Wyniki egzaminu są dostosowane do europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i przypisane do poziomów językowych od A1 do C2.

Oferujemy kursy przygotowujące do TestDAF w naszej szkole językowej we Frankfurcie. Kursy przygotowawcze do TELC organizujemy w naszej szkole językowej w Monachium. Opłata za egzamin i koszty materiałów dydaktycznych nie są wliczone w cenę kursu.

TestDAF i TELC Online
Teraz możesz wziąć udział w kursie przygotowawczym do Testu DAF i TELC również online z domu.

Kursy językowe online

Dyplom TestDAF

TestDAF jest testem językowym dla obcokrajowców, którzy zamierzają studiować w Niemczech lub potrzebują potwierdzenia znajomości języka. Wyniki egzaminu są przypisane do jednego z trzech poziomów od B2 do C1 według Common European Framework of Reference for Languages.

Przygotowanie do egzaminu odbywa się w naszej szkole we Frankfurcie. Trwa 8 tygodni.

TestDAF
Rozpoczęcie kursu: 13.03.2020
Długość kursu: 8 tygodni
Termin egzaminu: 23.05.2020
TestDAF
Rozpoczęcie kursu: 27.04.2020
Długość kursu: 8 tygodni
Termin egzaminu: 19.06.2020
TestDAF
Rozpoczęcie kursu: 14.09.2020
Długość kursu: 8 tygodni
Termin egzaminu: 05.11.2020

Certyfikat TELC

TELC to test językowy na koniec kursu integracyjnego. Jest to uznany certyfikat uprawniający do ubiegania się o niemiecki paszport. Kurs przygotowawczy TELC odbywa się w naszej szkole językowej w Monachium. Kurs trwa 8 tygodni.
TELC
Rozpoczęcie kursu: 30.03.2020
Długość kursu: 8 tygodni
Termin egzaminu: 22.05.2020
TELC
Rozpoczęcie kursu: 27.04.2020
Długość kursu: 8 tygodni
Termin egzaminu: 19.06.2020
TELC
Rozpoczęcie kursu: 14.09.2020
Długość kursu: 8 tygodni
Termin egzaminu: 06.11.2020

Uwaga: Powyższe teminy są przewidywalnymi datami egzaminów. Kursy są oferowane w zależności od dostępności. Cena kursu nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej.