Aby lepiej się uczyć, oto kilka wskazówek, które z pewnością pomogą Ci nauczyć się tych angielskich czasowników:

  • Powtórzenie: Ćwicz te same słowa codziennie, as je zapamiętasz.
  • Kontekst: Spróbuj umieścić słownictwo w kontekście, pisząc zdania lub krótkie teksty zawierające te słowa.
  • Fisze: Używaj fiszek do ćwiczenia słownictwa. Every time there is an Angielskie słowo, a po drugiej tłumaczenie.
  • Mówienie: Ćwicz wypowiadanie słownictwa na głos.
  • Różnorodność: Trenuj słownictwo na różne sposoby, np. pisemnie, ustnie, w zdaniach itp.
  • Integruj: Spróbuj włączyć słownictwo do swojego codziennego życia, używając go w rozmowie lub podczas pisania.

Czas teraz nauczyć się czasowników regularnych and nieregularnych w języku angielskim. Życzymy powodzenia i dużo zabawy w nauce słownictwa!

Słówka od 1 do 50

Angielski Niemiecki Angielski Niemiecki
be sein take nehmen
have haben show zeigen
do tun hear hören
say sagen play spielen
go gehen run laufen
make machen move bewegen
know wissen live leben
get bekommen spend verbringen
think denken bring bringen
see sehen begin beginnen
come kommen hold halten
look schauen write schreiben
want wollen stand stehen
give geben sit sitzen
use benutzen set setzen
find finden meet treffen
tell erzählen learn lernen
ask fragen keep behalten
work arbeiten grow wachsen
seem scheinen fly fliegen
feel fühlen drive fahren
try versuchen draw zeichnen
leave verlassen dance tanzen
call anrufen cut schneiden
help helfen cook kochen

Słówka od 50 do 100

Angielski Niemiecki Angielski Niemiecki
close schließen close schließen
climb klettern climb klettern
choose wählen choose wählen
carry tragen carry tragen
build bauen build bauen
break brechen break brechen
book buchen book buchen
blow blasen blow blasen
bite beißen bite beißen
bend biegen bend biegen
become werden become werden
beat schlagen beat schlagen
bear ertragen bear ertragen
read lesen read lesen
reach erreichen reach erreichen
pull ziehen pull ziehen
push schieben push schieben
open öffnen open öffnen
offer anbieten offer anbieten
need brauchen need brauchen
pay bezahlen pay bezahlen
pass bestehen pass bestehen
lose verlieren lose verlieren
lead führen lead führen
jump springen jump springen

Ucz się Angielskiego ze Sprachcaffe