Studia w Anglii – poradnik o studiowaniu w UK

Do Anglii można jechać na kurs angielskego, do pracy, na wakacje i na studia. Kolejność bywa różna ale celem jest zwykle poprawa j.angielskiego. Osobom, które chcą zacząć przygodę z angielskim od studiowania polecamy poniższy poradnik o studiowaniu w Wielkiej Brytanii. Dowiecie się: jak dostać się na studia w UK, ile kosztują studia w Anglii, ile czasu trwa cały proces aplikowania/biurokracji w Polsce, jakie są ciekawe/popularne kierunki, ile kosztuje pobyt i studiowanie w UK.

Studiowanie w Anglii jako forma podszkolenia języka angielskiego!

Poziom edukacji w Polsce uchodzi na tle Europy za całkiem przyzwoity, niemniej po ukończeniu studiów w Polsce wielu absolwentów ma problem ze znalezieniem zatrudnienia. By uchronić się przed nijakością dyplomu polskiej uczelni młode pokolenie decyduje się na kontynuowanie edukacji poza granicami Polski. Często kierunkiem jest UK i tamtejsze szkoły wyższe, niekoniecznie Cambridge czy Oxford. Dla niektórych chodzi o prestiż, dla innych o poziom edukacji a jeszcze dla innych o perspektywy na przyszłość, pracę, czy też rozrywkę. Możliwości kształcenia się jest wiele, zarówno w ramach wymiany studentów z polskiej uczelni jak i poprzez podjęcie prywatnych studiów na uczelniach angielskich. „Dla sporej grupy studentów studia w Anglii to okazja do nauki języka angielskiego, poznania innej kultury, zawiązanie nowych znajomości, usamodzielnienie się i szereg innych atutów”. Wymagania wobec kandydatów na uczelnie w Anglii są zróżnicowane, aczkolwiek podstawowe kryteria obejmują maturę po 2005 roku oraz minimum dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Również warunkiem koniecznym jest legitymowanie się certyfikatem z języka angielskiego minimum TOEFL lub IELTS. Osoby zdające maturę wcześniej również mogą podjąć studia w Anglii jednak w ich przypadku kryteria bazują na minimalnej średniej na poziomie 4,0. szereg dodatkowych możliwości studiowania poza kryteriami pozwala na podjęcie nauki również tym, którzy ukończyli szkołę z niższą średnią lub określonych przedmiotów nie mieli w programie, wówczas studia mogą trwać dłużej, a braki należy uzupełnić, niemniej nie jest to niemożliwe. By podjąć studia należy odpowiednio wcześnie zorientować się w niezbędnych dokumentach jakie uczelnia wymaga od adepta i złożyć w wyznaczonych terminach aplikacje, tudzież podejść do egzaminów sprawdzających, czy rozmów kwalifikacyjnych.Zwykle już w styczniu składa się tzw. first aplication na kolejny rok akademicki, last aplication przyjmowane są z końcem czerwca. Należy pamiętać iż deadline na kierunki studiów artystycznych ubiega 25 marca.

Ostatnia szansa na uzyskanie miejsca na uczelni jest 14 sierpnia, kiedy to brytyjscy maturzyści otrzymują wyniki swoich matur. Można wtedy zapolować na miejsce. Rekrutacja na uczelnie jest elektroniczna poprzez wypełnienie formularza, dołączenie podania oraz posiadanych referencji. Po stworzeniu takiego profilu kandydata zaproponowane zostaną Ci kierunki, na które spełniasz kryteria. W niektórych przypadkach konieczne będą dodatkowe egzaminy, w niektórych jedynie potwierdzenie. Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą jak najszybciej po otrzymaniu dokumentu świadectwa przetłumaczyć je przez tłumacza przysięgłego i dołączyć do dokumentów aplikacyjnych w dziale rekrutacji uczelni. Formalności te mogą nieznacznie różnić się w zależności od uczelni i kierunku na jaki palikujesz. Co ważne jeszcze przed przyjęciem na studia możesz złożyć wniosek o pożyczkę na czesne. Warto również rozpocząć poszukiwania akademika, tudzież kwatery, stancji. 

Studia w UK podjąć można w trybie dziennym i zaocznym. Studiując dziennie można również dorabiać, jednak uczelnie zalecają pracę studentów maksymalnie na poziomie 20 godzin tygodniowo. Celem znalezienia pracy dla studenta zajmują się agencje przy uczelni, odpowiednik polskich biur karier. Studiując zaocznie nie ma żadnych ograniczeń co do pracy w czasie poza zajęciami dydaktycznymi. Podobnie jak w Polsce studia można podjąć licencjackie oraz magisterskie. Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie jakie warunki musisz spełnić, by studiować konkretny kierunek na wybranej uczelni winieneś skontaktować się z działem rekrutacji uczelni tzw. admission, jednak często takie warunki wymienione są na stronach www w zakładce European students.

Zaletą studiów w Anglii jest fakt, iż student spędza na uczelni zaledwie 15 godzin tygodniowo, pozostałe zajęcia to ćwiczenia, projekty i eseje wykonywane we własnym zakresie. Standardowo rok akademicki zaczyna się w połowie września zaś kończy w maju. Angielski tryb nauki jest niezmiernie elastyczny, poza przerwami świątecznymi istnieje również Guided Learning Week, czyli wolny tydzień na nadrobienie zaległości. Bardzo duża ilość zróżnicowanych względem siebie kierunków pozwala na dopasowanie studiów do własnych możliwości i zainteresowań, predyspozycji, preferencji, nie przeciwnie. Należy dodać, iż Polacy mają pełne prawo podejmowania każdego z kierunków uczelni angielskich, tak studiowania prawa, medycyny jak i literatury, czy nowoczesnych technologii. Każdy ze studentów otrzymuje przypisanego tutora indywidualnego przewodnika, który pomaga zarówno w organizacji studiów, jak i decyzji co do zmiany kierunku, w kwestiach socjalnych itp.

Ile kosztuje studiowanie (czesne) w Anglii i czy stać mnie na taki wydatek?

Koszty studiów w Anglii wydają się bardzo wysokie, jednak nie powinny nikogo zrażać, bowiem system pomocy studentom pozwala uzyskać korzystne pożyczki na czesne, dzięki czemu można pokryć niemalże w 100% koszty studiów. Czesne dla studentów z Polski, UE jest niższe niż dla osób spoza Unii, mimo to są to koszty, w przeciwieństwie do bezpłatnych uczelni w Polsce. Niestety pożyczki tzw. "Tuition Fee Loan" na czesne jedynie odwlekają w czasie spłatę kosztów. Mimo to są godne uwagi, bowiem  dług spłaca się dopiero po przekroczeniu pewnego poziomu wynagrodzenia pozwalającego na spłatę. Dodać warto iż pożyczka ulega przedawnieniu po 25 latach, jeśli wynagrodzenie nie jest pozwalające na spłatę.Jedną z form niwelowania kosztów są granty i stypendia, niemniej by je uzyskać należy odpowiednio się wykazać i zaangażować. W zależności od poziomu, kierunku studia w Anglii kosztują od 6 do 17 tysięcy funtów rocznie.

Do tego doliczyć należy zakwaterowanie i wyżywienie, na co jednak większość studentów samodzielnie zarabia w trakcie studiów bez uszczerbku na jakości nauki, a wręcz przeciwnie zdobywając cenne doświadczenie i praktykę na rynku pracy. W utrzymaniu się mogą pomóc także stypendia socjalne dla studentów z najbiedniejszych rodzin.  Wielka Brytania słynie z dużej ilości prestiżowych uczelni, których ukończenie otwiera drzwi na całym świecie, bowiem dyplomy z tych uczelni są nie tylko uznawane ale i szanowane. Więcej o kosztach studiów/mieszkania tutaj (po ang.)

Top 10 najlepszych uczelni w Wielkiej Brytani!!


1.    Cambridge – to drugi najbardziej znany uniwersytet na świecie, o osiemset letniej tradycji i 29 domach studenckich.
2.    Oxford- 900 lat historii oraz setki absolwentów światowej sławy naukowców, polityków, a także wielu laureatów nagrody Nobla, to cechy wyróżniające tę uczelnię.
3.    London School of Economics – LSE, jest uczelnią specjalizującą się w naukach społecznych, w tym ekonomii, biznesie, uchodzi za najbardziej pożądaną uczelnię, szanowaną przez pracodawców w Wielkiej Brytanii.
4.    St Andrews- najstarsza uczelnia po Oxfordzie i Cambridge, nastraszy uniwersytet Szkocji.
5.    University of Warwick - jest jedną z uczelni o najlepszej reputacji w UK, znajduje się na obrzeżach Coventry.
6.    University College London – uczelnia przodująca w kierunkach literackich, zwłaszcza literatury angielskiej, jest jedną z bardziej obleganych uczelni w kraju.
7.   Durham University - działalność rozpoczął w 1837 roku i jest trzecią uczelnią w kraju pod kątem swej historii, reputacji wśród absolwentów. Mieści się na posiadłości o unikalnej architekturze zamkowej z licznymi zabytkami UNESCO.
8.    Lancaster University to nowo powstały w 1964 roku uniwersytet badawczy. Pierwszym kanclerzem uczelni została Księżniczka Aleksandra i pełniła tę funkcję az do 2004 roku. Uczelnia skupia pod swym szyldem szereg college'ów kształcących studentów na wielu kierunkach technologicznych i nie tylko.
9.    Imperial College London- prym wiedzę w biomedycynie i badaniach nad rozwojem medycyny, na swym koncie posiada 15 noblistów. Całkowicie samodzielnie działa od 2007 roku.
10.    Exeter University funkcjonuje od 1955 roku utrzymując się nieustannie w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowych uczelni na Wyspach. Uniwersytet kładzie duży nacisk na prace badawcze w obszarze astronomii oraz biologii systemów.

Prestiżowe uczelnie to niestety duże koszty studiowania, które nie zawsze związane są z czesnym a prowadzonymi badaniami, realizowanymi w ramach studiów. Mimo iż są to uczelnie publiczne, to nie rzadko chcąc studiować tanio warto wybrać szkołę prywatną. Nikt nie kryje faktu, iż najlepsze uczelnie w kraju, a i na świecie dedykowane są najlepszym studentom, wybitnie uzdolnionym i zdeterminowanym do poświęcenia się nauce.

Najtańsze szkoły wyższe w Anglii (niskie czesne)

Wśród najtańszych bez wątpienia znajdują się uczelnie poza Londynem.

W najtańszych uczelniach na studia trzeba przeznaczyć około 50 funtów tygodniowo. Do takich należą:
1.    Bradford University w Yorkshire
2.    Bolton University
3.    Glamoran University
4.    University of Wales w Bangor
5.    University of Sunderland

Koszty studiów na wyżej wymienionych uniwersytetach plasują się  w przedziale od 2000 do 6000 funtów rocznie. Dodatkowym wsparciem może być dotacja z Unii Europejskiej na pokrycie kosztów studiów dla studentów, w których gospodarstwach domowych dochody nie przekraczają 32 tysięcy funtów. Nie zawsze to co najdroższe, czy najtańsze, jak i najbardziej prestiżowe cieszy się największą popularnością. Tak też jest w przypadku studiów i uczelni w Anglii.

Wśród Polaków ogromna popularnością cieszą się uniwersytety najbardziej przystępne dla polskich absolwentów, zarówno pod kątem poziomu nauczania jak i ceny. Do nich należą:

1.    University of Sunderland w północno-wschodniej części Anglii. Uczelnia kształci około 16 tysięcy studentów. Poza stuletnią historią uczelni charakteryzuje się atrakcyjnie położonymi kampusami, jednym nad morzem i drugim w centrum Sunderland. Na uczelni dostępne są zarówno kierunki przyrodnicze, jak i wywodzące się z nauk społecznych, ekonomiczne i informatyczne.

2.    Drugim z popularnych uniwersytetów w UK jest Sheffield Hallam University o bogatej historii sięgającej końca XIX wieku. Oferuje aż 200 kierunków, na których studiuje ponad 30 tysięcy studentów z całego świata. Co ważne uczelnia prowadzi również studia artystyczne jak chociażby na kierunku teatralnym czy sztuk performance.
3.    Bardzo popularną uczelnią wśród Polaków jest Birmingham City University, która zaczęła kształcić już w 1843 roku jako Politechnika. Obecnie na uniwersytecie uczy się blisko 10 000 studentów. Oferuje szereg kierunków związanych z biznesem, prawem, zarządzaniem, jak tez reklamą, designem, edukacją itd.
4.    Uznaniem wśród polskich studentów poszczycić się może Roehampton University w Londynie. Uczelnia powstała w 2004 roku i słynie z międzynarodowego środowiska wykładowców i studentów, jest swego rodzaju londyńską szkołą życia.
5.    Uczelnia UCFB na Wembley to również popularna uczelnia, którą wybiera wielu Polaków zafascynowanych nie tylko sportem, bowiem na Wembley można studiować trzy kierunki prawo sportu i sport w biznesie, jak również sportowe PR, a także International Business Football.

Wybór uczelni nie jest łatwy, a nie można zapominać, iż wybór kierunku studiów jest równie istotny. Jak wybrać odpowiedni kierunek dla siebie? Poza tym, że warto wybrać kierunek z przyszłością, niekoniecznie modny ale dobrze rokujący pod kątem pracy i zarobków warto by był on spójny z własnymi umiejętnościami i pasjami.  Wśród najlepiej zapowiadających się przyszłościowo kierunków w UK znajdują się zarówno te wynikające z postępu technologicznego, związane z informatyka i jeszcze ściślej z elektroniką oraz fizyką jak również kierunki medyczne bazujące na odkryciach w genotypie, walce z zagrożeniami cywilizacyjnymi. Dość ciekawym wydaje się kierunek sztuki designu, jak i kierunki sportowe w obszarze zarządzania sportem na arenie międzynarodowej. Dostrzegając zapotrzebowanie na specjalizacje obejmujące sport powstała uczelnia na Wembley, gdzie kształci się managerów sportowych i nie tylko, również dziennikarzy i komentatorów sportowych. Tymczasem kierunki związane ze sztuką warto podjąć w Trinity Laban Konserwatorium, które wyróżnia się w dramacie i tańcu. Niekwestionowanymi liderami wśród uczelni na światowym poziomie zarówno w naukach technicznych, medycznych, przyrodniczych jak i filozoficznych pozostają Cambridge i Oxford.