Pisanie wiadomości e-mail

Chcesz nauczyć się pisać lepsze maile po angielsku? W takim razie trafiłeś we właściwe miejsce.Pokażemy jak pisać wiadomości po angielsku bardziej profesjonalnie i elegancko.

Oprócz typowej struktury maila w języku angielskim, na końcu znajdziesz przykładowy email, który możesz wykorzystać w praktyce. Praktyka czyni mistrza! Zaczynamy


Typowa struktura wiadomości

Ważne jest, aby napisać jasną i dobrze skonstruowaną wiadomość w języku angielskim, aby zainteresować odbiorcę i skutecznie przekazać to, co chcemy powiedzieć. Typowa struktura angielskiej wiadomości e-mail jest następująca:

Dla każdego punktu idealnej struktury angielskiej wiadomości mail znajdziesz zwroty, które pomogą Ci napisać lepszy e-mail. Użyj tych zwrotów w swojej wiadomości i zacznij pisać profesjonalnie w języku angielskim.

Temat

Temat to krótki, zwięzły opis celu e-maila. Powinien być zawarty w każdej wysyłanej wiadomości, w przeciwnym razie może być uznany za spam, przeoczony lub nieuznany za ważny przez adresata. Dobry temat podsumowuje treść w kilku słowach, jest konkretny i zwięzły no i czytelny. Oto kilka przykładów dobrego tematu e-maila po angielsku:

 • Follow-up on our meeting
 • Scheduling a call
 • Invitation to an event
 • Clarification needed
 • Request for a meeting
 • Status of the project
 • Preparation of the weekly meeting
 • Important Product Update

Formatownie i ton pisowni

Ważne jest wybranie odpowiedniego tonu i poziomu formalności podczas zwracania się do kogoś w e-mailu, w zależności od kontekstu i relacji z odbiorcą jaką mamy.

W sytuacji formalnej najlepiej jest użyć bardziej formalnego pozdrowienia i trzymać się zasad, podczas gdy w sytuacji swobodnej lub osobistej, bardziej nieformalne pozdrowienie może być odpowiednie. Wybór między formalnym a nieformalnym pozdrowieniem w twoim e-mailu po angielsku zależy także od tego, jak dobrze i jak długo znasz odbiorcę swojego e-maila.

Użyj poniższych zwrotów w e-mailu:

Formalne

 • Dear [Name],
 • Dear Sir or Madam,
 • To who it may concern,
 • Greetings [Name],

Nieformalne

 • Hello [Name],
 • Hey [Name],
 • Hi [Name],

Wprowadzenie

Krótkie pozdrowienie i przejście do głównego tematu e-maila. Czytelnik Twojego e-listu powinien od razu wiedzieć, o czym będzie reszta wiadomości. Nie przedłużaj wprowadzenia i skorzystaj z poniższych narzędzi frazowych:

 • I hope this E-Mail finds you well.
 • With reference to ...
 • I am writing to inform you about ...
 • In preparation for the upcoming meeting, I would like to inform you about ...
 • Thank you for your email about ...
 • A short while ago I wrote to you about ...

Część główna

Przedstawienie informacji:

 • I wanted to share with you that...
 • I would like to bring to your attention...
 • I thought you might find the following information useful...

Prośba o potwierdzenie lub opinię/feedback:

 • Could you please confirm if...?
 • Would you be able to provide your thoughts on...?
 • I would appreciate your feedback on...

Prośba o...

 • Could you please arrange for...
 • I would be grateful if you could...
 • I kindly request that you...

Zmiana tematu

 • Moving on to the next item on the agenda...
 • Let's switch gears and talk about...
 • Before we conclude, I wanted to bring up...

Podsumowanie/podziękowanie

 • Thank you for your assistance with...
 • I greatly appreciate your support on...
 • Many thanks for taking the time to...

Zakończenie i podpis

Na zakończenie wiadomości, pożegnaj się, zakończe-mail za pomocą formuły grzecznościowej, a poniżej umieść swoje imię i nazwisko lub podpis. Oto sposób, w jaki możesz sformułować zakończenie

Ogólne pozytywne zakończenie

 • Thank you for your time and consideration.
 • I appreciate your help with this matter.
 • I look forward to hearing back from you soon.

Formalne zakończenie

 • Sincerely
 • Yours truly
 • Best regards

Podpis: Imię i nazwisko, dane kontaktowe (telefon, e-mail, LinkedIn, Skype), nazwa firmy i inne informacje, które uważasz, że warto dodać

Przykładowy e-mail

Temat: Request for Meeting to Discuss Project Proposal (Prośba o spotkanie aby przedyskutować projekt)

Dear Jake,

I hope this e-mail finds you well. I am writing to request a meeting with you to discuss a project proposal that I believe would be of interest to your company.

As you know, our company has a proven track record in delivering successful projects, and I believe that our skills and expertise could be of great value to your team. I would like the opportunity to discuss this proposal in more detail and answer any questions you may have.

If you are available next week, I would be happy to schedule a meeting at your convenience. Please let me know if this is possible and what dates work best for you.

Thank you for considering this proposal, and I look forward to the opportunity to discuss it further.

Best regards,
Peter

Naucz się gramatyki angielskiego

Naucz się angielskiego razem z nami. Pomożemy Ci poprawić umiejętności pisania po angielsku.

Sprawdź >>