Podstawy gramatyki

Ucz się gramatyki dzięki naszym poradom

Porady gramatyczne »

Zniżka Wakacyjna! 🏖️🌊

Ekskluzywne zniżki na Twoje wakacyjne podróże ✈️ Przygotuj się na niezrównane propozycje!

Zarezerwuj swoje miejsce na kursie na te wakacje już teraz!

"English Grammar" - Zrozum gramatykę

Gramatyka po angielsku jest łatwiejsza do nauczenia w porównaniu z innymi językami. Poniżej przedstawiamy krótki zarys najważniejszych zagadnień gramatycznych. Powinien on pomóc w lepszym zrozumieniu gramatyki i ułatwić stworzenie planu nauki, który przyda się, jeśli zastanawiasz się jak poprawić gramatykę w angielskim, albo chcesz sobie przypomnieć co to jest przysłówek, zaimek, przymiotnik, czasownik i przedimek.

Od czego zacząć naukę gramatyki angielskiej? Przyjrzymy się razem wszystkim angielskim częściom mowy i zagłębimy się w angielskie czasy. Zwłaszcza czasy są ważną częścią języka angielskiego. Dlatego powinieneś intensywnie studiować ten temat. Pomożemy zrozumieć gramatykę angielską.


Zrozum podstawy a gramatyka stanie się Twoim przyjacielem

Aby lepiej zrozumieć zasady gramatyki angielskiej, ważne jest, aby znać podstawowe angielskie terminy gramatyczne. Jeśli je poznasz, będzie znacznie łatwiej zrozumieć wyjaśnienia i zastosować zasady. Dlatego zalecamy, abyś zrozumiał te terminy i ich znaczenia za pomocą odpowiednich części mowy. Pokażemy wszystkie rodzaje wyrazów angielskich, które musisz poznać i zrozumieć w gramatyce angielskiej.


Naucz się czasów

Niektóre z 12 czasów w języku angielskim to:

  1. Present Simple (teraźniejszy prosty)
  2. Past Simple (przeszły prosty)
  3. Present Continuous (teraz, czas teraźniejszy ciągły)
  4. Past Continuous (przeszły ciągły)
  5. Present Perfect (czas teraźniejszy dokonany)
  6. Past Perfect (czas przeszły dokonany)
  7. Future Simple (czas przyszły prosty)
  8. Future Perfect (czas przyszły dokonany)

Każdy z tych czasów ma swoje własne reguły i zastosowania, które warto zrozumieć. Aby lepiej zrozumieć zasady czasów w języku angielskim, warto poświęcić czas na systematyczne przyswajanie wiedzy na ten temat i zapoznanie się z różnymi formami i zastosowaniami każdego czasu.

3 podstawowe czasy w języku angielskim


Struktura zdań

W gramatyce angielskiej istnieją określone reguły i wzorce dotyczące budowy zdań. Warto zapoznać się z tymi zasadami gramatyki angielskiej.

Abyś móc tworzyć zdania w angielskim bez błędów, poniżej pokażemy jak poprawnie stosować gramatykę angielską i jak formułować odpowiednie zdania. Podstawowa struktura zdań angielskich podąża za zasadą SPO (podmiot - orzeczenie - dopełnienie). Teraz przedstawimy Ci tę gramatyczną zasadę.

Czym więc jest zasada SPO?

Zdania w języku angielskim są zbudowane zgodnie z regułą SPO. Reguła SPO opisuje kolejność, w jakiej konstruowane są elementy składowe angielskich zdań. Z reguły gramatyka angielska przestrzega ścisłej kolejności podmiot-orzeczenie-przedmiot. Poniższy przykład prostego zdania w języku angielskim ilustruje strukturę zdania zgodnie z regułą SPO.

Przykładowe zdanie: Paul (podmiot) uczy się (orzeczenie/czasownik) angielskiego (dopełnienie). Paul (subject) is learning (predicate/verb) English (object).

Około 35% wszystkich języków używa tej struktury zdania. Szczególnie języki europejskie używają reguły SPO.

Zdania i ich struktura

Reguła "miejsce przed czasem" dotyczy informacji o miejscu i czasie w zdaniach angielskich. Ta reguła mówi, że jeśli miejsce i czas znajdują się na końcu zdania, informacja o miejscu zawsze musi być umieszczona przed informacją o czasie. Poniższe zdanie przykładowe ilustruje tę regułę.

Oto przykład: Uczyłem się angielskiego we Frankfurcie od 2022 roku.

W tym zdaniu przykładowym widać, że informacja o miejscu - Frankfurt - jest umieszczona przed informacją o czasie - od 2022 roku. Zatem reguła "miejsce przed czasem" jest spełniona w tym zdaniu. Jeśli chcesz opisać coś w swoim zdaniu angielskim (Jak jest coś), zazwyczaj wymieniasz tę informację na końcu zdania. Jednak pamiętaj, że informacja ta musi być umieszczona przed informacjami o miejscu i czasie. Najlepiej zapamiętać gramatyczną regułę "Jak - Gdzie - Kiedy" dla opisów w połączeniu z informacjami o miejscu i czasie. Poniżej znajdziesz przykładowe zdanie, które stosuje tę zasadę.

Przykładowe zdanie: Razem uczyliśmy się na Malcie od początku lata.

W tym przykładowym zdaniu, słowo "razem" jest częścią opisową zdania. Słowo "razem" opisuje sposób, w jaki uczenie się odbywało. Zgodnie z angielską zasadą gramatyczną "Jak - Gdzie - Kiedy", reguła "miejsce przed czasem" występuje następnie. Dlatego miejsce - Malta - jest wymienione przed czasem - początkiem lata.

Struktura i częśtotliwość

Dla informacji o częstotliwości w zdaniach angielskich należy zwracać uwagę na orzeczenie. Jeśli orzeczenie w twoim zdaniu składa się z jednego słowa, informacja o częstotliwości musi być umieszczona między podmiotem a orzeczeniem. Poniższy przykład to ilustruje:

Przykładowe zdanie: I always take my bike. (Zawsze biorę swojego roweru)

W tym przykładzie widać, że informacja o częstotliwości "zawsze" jest umieszczona przed orzeczeniem "biorę". Jest inaczej, jeśli orzeczenie twojego zdania składa się z dwóch lub nawet więcej słów. W takim przypadku informację o częstotliwości należy umieścić przed pierwszym słowem orzeczenia.

Przykładowe zdanie: I will never miss a train (Nigdy nie spóźnię się na pociąg)

Z tego przykładu widać, że informacja o częstotliwości "nigdy" jest umieszczona przed pierwszym słowem orzeczenia.

Zasady gramatyki angielskiej dotyczące tworzenia pytań różnią się w zależności od rodzaju pytania i czasu

W języku angielskim istnieją różne sposoby tworzenia pytań. Niemniej jednak istnieją pewne podstawowe zasady i struktury stosowane podczas tworzenia pytań. Oto 5 najważniejszych punktów, które należy mieć na uwadze, tworząc pytania w języku angielskim.

Użyj słów pytających języka angielskiego.

Istnieje 6 różnych słów pytających w języku angielskim. Są to: "who" (kto), "what" (co), "where" (gdzie), "when" (kiedy), "why" (dlaczego) i "how" (jak). Pytania w języku angielskim zazwyczaj zaczynają się od tych słów. W zależności od słowa, pytane jest o różne informacje.

Użycie inwersji

Kiedy używane są pewne przysłówki i wyrażenia, takie jak "never" , "rarely", "seldom", "hardly", "barely" lub "not only", porządek podmiotu i czasownika jest odwrócony. Oto dwa przykłady angielskich pytań z inwersją: "Never have I seen such a beautiful sunset" (nigdy wcześniej nie widziałem tak piękngo zachodu słowńca) i "Not only did he finish the race, but he also won it" (nie tylko ukończył wyścig ale również go wygrał).

Pytania za pomocą czasowników modalnych

W języku angielskim pytania są często tworzone także za pomocą czasowników modalnych. Gdy używamy czasowników, takich jak "can", "should", "must", "will" lub "would", czasownik modalny jest umieszczany bezpośrednio przed podmiotem. Oto dwa przykłady pytań z czasownikami modalnymi: "Can you help me?"(Czy możesz mi pomóc?) i "Should I call the doctor? (Czy powinienem wezwać lekarza?)"

Użycie czasowników posiłkowych

W języku angielskim pytania często są tworzone przy użyciu czasowników posiłkowych.

Oto dwa przykładowe pytania, w których użyto czasowników posiłkowych do sformułowania pytania: "Do you like pizza?" (Czy lubisz pizzę?) i "Are you going to a party?" (Czy idziesz na imprezę?)

Rodzaje pytań

Angielski Wyjaśnienie
Pytanie z wyrazem pytającym Otwarte pytanie, w którym używane są wyrazy pytające "Where are you travelling to this summer?" (Gdzie wybierasz się tego lata?)
Pytanie mające potwierdzić zdanie. The weather is nice, isn't it? (Pogoda jest ładna, prawda?)

Naucz się gramatyki bezpośrednio w Anglii lub na Malcie

Chcesz poprawić swój angielski? Zacznij teraz niezapomnianą podróż językową do wybranego anglojęzycznego kraju!

Znajdź kurs angielskiego za granicą >>

Podstawowe reguły stosowania przecinka

Przecinki w gramatyce angielskiej czasami mogą być mylące i niezbyt łatwe do zrozumienia. Dlatego dobrze jest zapamiętać kilka podstawowych zasad umieszczania przecinka w zdaniach. Pomogą ci one znaleźć odpowiednie miejsce dla przecinka w zdaniach angielskich. Poniższy przegląd daje ci pojęcie o podstawowych zasadach umieszczania przecinków w gramatyce brytyjskiej.

Przecinki między dwoma głównymi zdaniami

Zawsze musi być przecinek między dwoma głównymi zdaniami. Główne zdanie można rozpoznać po tym, że zdanie może również istnieć samodzielnie, nie tracąc swojego znaczenia. Jeśli dwa zdania główne są połączone w jedno, między nimi należy umieścić przecinek. Poniższy przykład ilustruje to.

Przykładowe zdanie: "Linda traveled to Malta, and enjoyed her summer while learning English." (Linda podróżowała na Maltę i cieszyła się swoim latem, ucząc się angielskiego_

Umieszczanie przecinka w zdaniach podrzędnych

Jeśli włączysz wtrącenie lub zdanie podrzędne w swoje zdanie w języku angielskim, musisz umieścić przecinek przed wtrąceniem lub zdaniem podrzędnym. Zdanie podrzędne można rozpoznać po tym, że zdanie główne ma sens bez informacji zawartej w zdaniu podrzędnym lub wtrąceniu. Oto przykład tego zasady stosowania przecinków w języku angielskim.

Przykład: "Linda, who spent her holiday in Malta, has significantly improved her English." (Linda, która spędziła wakacje na Malcie, znacząco poprawiła swój angielski)

Stosowanie przecinka przy użyciu list

Kiedy po sobie następuje więcej niż dwa przymiotniki lub trzy lub więcej zdania główne, wyrażenia lub słowa, umieszcza się przecinek. Dla lepszego zrozumienia przyjrzyj się poniższemu przykładowi umieszczania przecinków w listach punktowanych.

Przykładowe zdanie: "He packed his suitcase, went to the airport and took a flight to Malta (Zapakował walizkę, pojechał na lotnisko i wsiadł na lot do Malty)