Angielskie części mowy

Rozpoznając i odróżniając rodzaje słówek, sprawisz, że nauka gramatyki będzie o wiele łatwiejsza. Zbudujesz podstawy, które ułatwią zrozumienie zagadnień związanych z gramatyką angielską. Dowiedz się, jak zidentyfikować 9 części mowy, takich jak rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki i inne, oraz jaki jest ich cel i funkcja w zdaniu w języku angielskim.

Wyjaśnienie 9 angielskich części mowy

Części mowy Przykład  
Noun (Rzeczownik) Designates person, place, thing, event or concept apple, dog, car
Pronouns (Zaimek) Substitutes noun or other part of speech for efficient speech He, I, We
Adjectives (Przymiotnik) Describes a noun or pronoun in more detail beautiful, scary, nice
Adverbs (Przysłówek) Describes a verb, adjective, or other adverb more closely daily, annually, extremely
Prepositions (Przyimek) Expresses place, time, direction, relationship of another part of speech up, down, after
Conjunctions (Spójnik) A conjunction is a word that connects words, sentences, or parts of sentences.  
Interjections (Wykrzyknienia) Express emotions, moods, or sensations. Ahh!, Whoa!, Oops!
Articles (Przedimek) Accompanies nouns and determines accuracy. a, an, the

Teraz znasz już angielskie części mowy

Oto kolejne kroki

Test z języka angielskiego

Rozpocznij nasz test kwalifikacyjny z języka angielskiego i sprawdź swoje umiejętności!

Sprawdź się »

Naucz się języków

Czas przeszły, teraźniejszy czy przyszły? Wyjaśniamy wszystkie czasy angielskiej gramatyki.

Poznaj czasy »

Podstawowe części mowy w gramatyce angielskiej

Część mowy Znaczenie Przykład w zdaniu
Noun Noun: Denotes persons or things. Malta is a beautiful destination.
Verb Activity Word: Expresses an action or state. I travel to Malta.
Adjective Property word: Describes the noun in more detail. The trip to Malta was beautiful.
Pronouns Proverb: Stands in place of a noun He is travelling to Malta.
Adverb Circumstance word: Describes a verb, an adjective, or another He immediately decided to travel to Malta.  
Conjunction Connecting word: Connects words or groups of words together He travelled to Malta and liked it there.
Preposition Proportion word: Expresses in which relation persons or objects are located. She is on a flight to Malta.
Interjection Exclamation: Expresses a sentiment or request. Look, he is learning English.

Rodzaje zaimków

Część mowy Znaczenie Przykład w zdaniu
Possessive pronoun Possessing Mine, Yours, His, Hers, My, Your
Demonstrative pronoun Denotes and identifies a noun This, These, That, Those
Personal pronoun Refers to a specific person I, You, He, She, we ...
Reflexive pronoun Refers to the subject of the sentence Myself, Yourself, Herself, Himself, Itself, Ourself, Yourself, Themselves