Past Progressive/Continuous: Formatowanie, użycie, zwroty

W języku angielskim czas Past Progressive, zwany również czasem Past Continuous, jest używany w odniesieniu do ciągłych działań w przeszłości. Czas ten podkreśla czas trwania lub ciągłość czynności w przeszłości.

Poniżej przyjrzymy się bliżej czasowi Past Progressive i wyjaśnimy tworzenie i użycie tego angielskiego czasu z kilkoma przykładowymi zdaniami. Podamy również listę słów sygnałowych, które pokażą ci, kiedy użyć czasu Past Progressive.


Zasady stosowania czasu Past Progressive

Aby tworzyć czas Past Progressive, łączy się czasownik posiłkowy "to be" w czasie przeszłym ("was" lub "were") z czasownikiem z końcówką -ing. Oto kilka czasowników w czasie Past Continuous. To pozwoli lepiej zrozumieć budowę czasu Past Continuous.

Past Progressive Przykłady
I was talking I was talking to my friend on the phone when the power went out.
You were reading You were reading a novel while I was watching TV.
He was running He was running in the park when it started to rain.
She was walking She was walking her dog in the park when she saw her friend.
They were watching They were watching a sunset over the sea when a storm came up.

Na szczęście nie ma nieprawidłowości w czasie przeszłym ciągłym, więc możemy łatwo nauczyć się tego czasu i używać go z dowolnym rodzajem czasownika. Musimy tylko zapoznać się z formą czasu przeszłego i przeszłego czasu przeszłego nieprawidłowego czasownika "to be". Gdy opanujemy te podstawy, będzie mozna używać czasu przeszłego ciągłego w dowolnej sytuacji w sposób bardzo naturalny,

Stosowanie czasu Past Continuous

Czas przeszły ciągły jest używany w języku angielskim, gdy chcemy opisać stan, czynność lub proces w przeszłości, który trwał przez pewien okres czasu tj. godzinę lub kilka dni. Celem tego czasu przeszłego jest podkreślenie, że ciągły stan rzeczy miał miejsce w przeszłości.

Często ten czas jest używany do opisu działania w tle, które zostało przerwane przez inne działanie w przeszłości. Można go również użyć do opisu działań w przeszłości, które trwały przez długi czas. W mowie potocznej czas przeszły ciągły jest także często używany do opisu tymczasowego działania w przeszłości. Niekoniecznie musiało ono trwać przez długi czas.

Charakterystyczne słowa i zwroty

Sprawdź naszą listę specyficznych zwrotów dla czasu Past Continuous, aby szybciej dowiedzieć się, w jakich sytuacjach należy go podczas mówienia lub pisania. Należy jednak zauważyć, że sama obecność tych zwrotów nie oznacza, że czas Past Continuous będzie używany we wszystkich przypadkach. Służą one tylko jako wskaźnik dla użycia czasu Past Continuous.

Zwroty Przykłady
While While I was cooking dinner, my kids were doing their homework.
As As I was getting dressed, my phone rang.
At that moment I was playing video games at that moment.
At 8 o'clock yesterday At 8 o'clock yesterday, we were walking to school.
When When I was walking to the store, I saw my neighbour.
At the time At the time my train arrived, I was standing on the wrong platform.
All day yesterday I was studying all day yesterday.
During During my lunch break, I was talking to my colleagues.
In the middle of In the middle of the meeting, Dan was looking out of the window.
For hours For hours, I was studying maths last week.
At the same time I was eating dinner at the same time as my friend called me.
At noon yesterday At noon yesterday, Pete was finishing his task for the day.
Constantly The phone was ringing constantly.
Continually We continually were speaking about the new product line.
Still We were still watching the film we started an hour ago.

Ucz się Angielskiego ze Sprachcaffe