Past tense czyli zacznijmy od czasów przeszłych

Tutaj dowiesz się, jak tworzyć czas przeszły w języku angielskim. Opiszemy szczegółowo, kiedy stosować czas przeszły prosty i czas przeszły ciągły i jakie są między nimi różnice.

Pomocne będzie także znalezienie odpowiedniego czasu w języku angielskim i podanie przykładowych zdań w czasie przeszłym. To pomoże zrozumieć, jak tworzyć czas przeszły prosty i czas przeszły ciągły. Czasy te są do siebie podobne ale w praktyce różnią się znaczeniem i stosowaniem.


czas Simple Past

Czas Simple Past opisuje czynności, które miały miejsce w przeszłości i są już zakończone. Aby poznać ten czas, musisz zapoznać się z odmianą czasowników w czasie przeszłym prostym.

Oprócz czasowników regularnych, w czasie Simple Past występują także czasowniki nieregularne. Podczas gdy czasowniki regularne w czasie Simple Past są tworzone z końcówką -ed, czasowniki nieregularne w Simple Past muszą zostać nauczone na pamięć.

Czas ten stosujemy także, mówiąc o dawnych zwyczajach czy nawykach, czyli stwierdzając fakty, które nie są aktualne

czas Past Progressive

Czas Past Progressive, znany również jako Continuous Past, służy do opisywania działań lub wydarzeń, które były w toku lub trwały w określonym punkcie w przeszłości. Akcentuje on trwanie lub przerwanie działania w przeszłości.

Czas Past Continuous to czas w gramatyce angielskiej używany do mówienia o czynności w przeszłości, która trwała w określonym momencie w przeszłości. Aby utworzyć ten czas, należy połączyć czasownik posiłkowy "to be" w czasie przeszłym ("was" lub "were") z czasownikiem w formie gerund (-ing).

Ważne jest, aby odróżniać czas przeszły prosty od czasu przeszłego ciągłego, ponieważ mają one różne znaczenie i są używane do różnych celów. Podczas gdy czas Simple Past podkreśla zakończoną czynność, czas Past Continuous podkreśla czas trwania lub długość czynności.

Twoja nauka nie przynosi efektów? Ucz się zagranicą

Odkrywaj świat i jednocześnie doskonal swoją znajomość języka angielskiego! Naucz się razem ze Sprachcaffe w międzynarodowej grupie i przeżyj przygodę życia w Wielkiej Brytanii, Kanadzie lub na Malcie!

Sprawdź >>

czas Past Perfect

Czas Past Perfect w języku angielskim służy do wyrażenia, że pewna czynność w przeszłości została zakończona przed inną czynnością. Tworzony jest poprzez połączenie czasownika posiłkowego "had" w czasie przeszłym oraz imiesłowu czasu przeszłego czasownika. Jest to dość skomplikowany i rzadko używany czas jednak warto go poznać.

Czas Past Perfect podkreśla zakończenie lub czas trwania czynności w przeszłości i ustanawia związek między dwoma wydarzeniami. Często używa się go w opowieściach i narracjach, aby wyjaśnić kolejność chronologiczną kilk wydarzeń.

Prawidłowe stosowanie czasu Past Perfect pomaga w formułowaniu jasnych i precyzyjnych stwierdzeń o przeszłości w języku angielskim.

czas Past Perfect Progressive

Nauczysz się jak i kiedy stosować czas przeszły

Zobacz więcej »

Past Perfect Progressive tense

Czas zaprzeszły ciągły (Past Perfect Progressive) w języku angielskim służy do wyrażenia czynności trwającej w przeszłości aż do określonego momentu. Two się go za pomocą czasownika posiłkowego "had" w czasie przeszłym, czasownika "been" i imiesłowu przysłówkowego czynnego (present participle) czasownika głównego.

Czas ten podkreśla trwanie lub ciągłość czynności w przeszłości and ustanawia związek między dwoma wydarzeniami. Czas zaprzeszły ciągły jest często używany w powiadaniach i narracjach do opisania tła wydarzenia.

Poprawne używanie czasu zaprzeszłego ciągłego pomoże Ci tworzyć bardziej złożone i precyzyjne wypowiedzi or przeszłości w jezyku angielskim.

Naucz się czasów

Czasy teraźniejsze

Naucz się czasów teraźniejszych

Więcej »

Naucz się angielskiego ze Sprachcaffe