Zrozumienie czasu teraźniejszego prostego tj. Simple Present

Z czasem Simple Present będziesz miał do czynienia już na samym początku nauki języka angielskiego. Jest to podstawowy czas języka angielskiego i powinieneś się z nim dokładnie zapoznać. Jest on używany do mówienia o czynnościach, stanach lub wydarzeniach w teraźniejszości czyli tematach, najczęściej poruszanych w codziennych rozmowach. Pokażemy, jak utworzyć czas kiedy go używać oraz podamy kilka przykładowych zdań i słów sygnalizujących, które pomogą Tobie szybko go zrozumieć.

Jak utworzyć czas Simple Present

Czas teraźniejszy tworzy się z czasownikami regularnymi za pomocą bezokolicznika, podstawowej formy angielskiego czasownika. Tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się -s lub -es. Możesz pamiętać powiedzenie "He, She, It, the S must go with". Poniżej możesz przyjrzeć się dwóm regularnym czasownikom w trybie łączącym. Zobaczysz jak łatwo jest zrozumieć czas teraźniejszy!

Czasowniki regularne czasu teraźniejszego prostego w języku angielskim

To talk

I talk
You talk
He/She/It talks
We talk
They talk

Przykładowe zdania

We talk about our hobbies.
He talks about his favourite food.
I talk about my new job.

To walk

I walk
You walk
He/She/It walks
We walk
They walk

Przykładowe zdania

I walk to my parents.
Maria walks a Ten thousand steps every day.
We walk to the restaurant close by.

Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym prostym

Oprócz łatwych do zrozumienia czasowników regularnych, istnieją również czasowniki nieregularne w czasie Simple Present. Nie mają one jednolitej struktury i niestety trzeba się ich nauczyć na pamięć. Jednak lista czasowników nieregularnych w czasie Simple Present w języku angielskim jest stosunkowo łatwa do opanowania w porównaniu do innych języków. Pomoże Ci to szybko opanować angielski pomimo tej małej niedogodności. Należy zauważyć, że tylko trzecia osoba liczby pojedynczej jest nieregularna w czasie Simple Present.

Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym prostym

To be

I am
You are
He/She/It is
We are
They are

Przykład

I am at work.
You are already at the restaurant.
He is a doctor.
She is from Spain.
We are happy.
They are in the park.

To have

I have
You have
He/She/It has
We have
They have

Przykład

I have a car.
You have my wallet.
He has his phone in his hand.
She has some free time.
We have a break.
You have too much money.

To go

I go
You go
He/She/It goes
We go
They go

Przykład

I go to work in the morning.
You go to school.
He goes to the cinema.
She goes to the forest.
We go to the next bench.
They go to the kitchen.

Present Simple kiedy używamy

Czas Simple Present jest używany do opisywania czynności, stanów lub wydarzeń, które mają miejsce w teraźniejszości. Innym przypadkiem użycia czasu Simple Present jest tworzenie ogólnych stwierdzeń lub podawanie faktów. Zapoznaj się z poniższą listą, aby dowiedzieć się, kiedy używać czasu Simple Present:

  • Regularne, powtarzające się czynności
  • Ogólne stwierdzenia
  • Obecne lub stałe stany
  • Opisy cech charakterystycznych
  • Fakty naukowe

Używając czasu Simple Present w języku angielskim, należy pamiętać, że jest on często używany w połączeniu ze słowami sygnalizującymi. Pomogą ci one, zwłaszcza początkującym, zrozumieć, w jakich sytuacjach należy używać czasu Simple Present.

Przykładowe zdania w czasie Simple Present posortowane według przypadków użycia

Ogólne stwierdzenia

The earth revolves around the sun.
Water boils at 100 degrees Celsius.
Dogs bark.
Cats chase mice.
I work in a hospital.

Regularne czynności

You go to the park every week.
I play tennis every monday.
Peter plays chess every day.
They eat twice a day.
He watches a film every night.

Stałe okoliczności

I live in Malta.
He has a brother.
They like ice cream.
She speaks three languages.
I own two cars.

Fakty

The sun is a star.
The sky is blue.
Water is wet.
The grass is green.
Coffee contains caffeine.

Słówka charakterystyczne dla present simple

Słówko Przykład
Always I always go to work.
Usually He usually goes to the gym in the morning.
Often She often takes the bus to work.
Sometimes Sometimes, she walks to the bus station.
Rarely We rarely stay up late during the week.
Never He never drinks coffee after 5pm.
Every day/week/month/year I brush my teeth every morning and every night.
On Mondays/Tuesdays/etc. We have a team meeting every Monday at 10am.
In the morning/afternoon/evening I always have a cup of tea in the morning.
At night She likes to read a book in the evening.
Now Now he goes to the next station.
At the moment At the moment he does his homework.
Currently At the moment they learn maths.
Today Today I study at home.
Tomorrow Tomorrow you have to clean the kitchen.
Next week/month/year Next week is my holiday.
In the future In the future I'll eat healthier.
In general In general, I feel good.
Generally speaking Generally speaking, exercise is good for your health.
To be honest To be honest, I don't like pizza.

Ucz się Angielskiego ze Sprachcaffe