Zrozumienie Present Perfect: Budowa, użycie i słówka

Zauczmy się razem angielskiego czasu Present Perfect! Przekonasz się, że nie jest to tak trudne, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Jeśli znasz już czas Simple Present, jesteś na dobrej drodze do opanowania czasu Present Perfect, który składa się z odpowiedniej formy czasownika posiłkowego to have (w czasie teraźniejszym) + imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego. Pokażemy Tobie krok po kroku, jak tworzyć czas Present Perfect i w jakich sytuacjach najlepiej go używać. Otrzymasz również wiele przykładów zdań i przydatnych słów sygnalizujących, które pomogą ci szybko zrozumieć i pewnie używać tego czasu. Do dzieła!


Tworzenie czasu Present Perfect

Jak tworzymy czas present perfect? Do utworzenia czasu Present Perfect potrzebny jest czasownik have lub has. W zależności od tego, do którego zaimka osobowego się odnosisz. Potrzebujesz również imiesłowu czasu przeszłego czasownika, którego chcesz użyć w czasie przeszłym doskonałym. Dla imiesłowu biernego, w przypadku regularnym, wystarczy dodać końcówkę -ed do czasownika. Spójrz na poniższy wzór do tworzenia czasu Present Perfect:

Zaimek osobowy + have/has + czasownik z -ed = czas Present Perfect.

Aby jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę na temat czasu Present Perfect, zdecydowanie powinieneś również spojrzeć na poniższe przykładowe zdania. Dobrym pomysłem jest również samodzielne układanie zdań w czasie Present Perfect. To ćwiczenie pomoże ci jeszcze szybciej zrozumieć czas Present Perfect.

Przykładowe zdania w czasie Present Perfect

Czasownik w Present Perfect Przykład  
walk have walked I have walked to the store.
play have played She has danced in many competitions.
listen have listened We have cooked dinner together.
watch have watched He has watched that movie three times.
clean have cleaned They have studied English for two years.
talk have talked You have played soccer with us before.
love have loved The dog has barked all night long.
help have helped She has worked hard on that project.
cook have cooked We have visited that museum twice.
dance have danced He has painted his bedroom blue.

Istnieje wiele czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym dokonanym.

Jednakże nieregularności te występują tylko w połączeniu z Past Participle. Jeśli jeszcze nie uczyłeś się imiesłowu biernego w języku angielskim, powinieneś to zrobić podczas nauki czasu Present Perfect. Imiesłów bierny będzie również potrzebny w innych czasach gramatyki angielskiej. Kiedy się używa Present Perfect? Spójrz na poniższe przykłady czasowników nieregularnych w tym czasie:

Present Perfect Przykład
have gone I have eaten breakfast already.
has eaten They have visited Paris several times.
have seen She has studied English for three years.
has written We have played tennis every weekend.
have taken He has worked for the company for five years.
has sung You have cleaned the kitchen nicely.
have spoken The dog has chased the cat up a tree.
has driven She has written a novel.
have broken They have seen that movie before.
has chosen He has lost his keys again.

Łączenie zaimka osobowego i czasownika w czasie Present Perfect

W mówionym języku angielskim, skrócona forma czasu Present Perfect jest często wykorzystywana poprzez połączenie zaimka osobowego i czasownika posiłkowego have/has. W przeczeniu należy zauważyć, że słowo not jest połączone z czasownikiem have w skróconej formie i zamienione na haven't. Ta pisownia jest bardziej potoczna i dlatego nie powinna być używana w każdym tekście.W mówionym języku angielskim, skrócona forma czasu Present Perfect jest często wykorzystywana poprzez połączenie zaimka osobowego i czasownika posiłkowego have/has. W przeczeniu należy zauważyć, że słowo not jest połączone z czasownikiem have w skróconej formie i zamienione na haven't. Ta pisownia jest bardziej potoczna i dlatego nie powinna być używana w każdym tekście.

Jak to wygląda, pokażemy w poniższym przeglądzie:

Użycie czasu Present Perfect

Czynność z przeszłości nadal ma wpływ na teraźniejszość

Działanie w przeszłości ma wpływ na teraźniejszość

Działanie zostało zakończone w przeszłości, ale nadal ma wpływ na teraźniejszość

Zakończone działanie z przeszłości ma związek z teraźniejszością

Aby przyswoić sobie użycie tego czasu, najlepiej jest spojrzeć na poniższe przykładowe zdania dla czasu Present Perfect. Oprócz przykładowych zdań, podajemy również słowa sygnałowe dla czasu Present Perfect. Pokazują one, kiedy należy użyć czasu Present Perfect podczas mówienia po angielsku.

Słowa sygnalizujące dla czasu Present Perfect z przykładowymi zdaniami

Słowo Przykład
Already I have already finished my homework.
Yet Have you finished your dinner yet?
Just I have just arrived at the train station.
Ever Have you ever been to Paris?
Never I have never been to Asia.
Recently Have you seen any good movies recently?
So far I have visited three countries so far this year.
Up to now Up to now, I have only heard good things about the new restaurant.

Ucz się Angielskiego ze Sprachcaffe