Zrozum czas Simple Past: Tworzenie, Użycie i Sygnalizowanie

Past Simple to podstawowy czas przeszły w języku angielskim, niezbędny w codziennej komunikacji. Czas przeszły prosty opisuje stany i czynności w przeszłości. Jest to pierwszy czas przeszły, z którym mają do czynienia wszyscy uczący się języka angielskiego.

Pokazujemy typowe czasowniki nieregularne, takie jak to be i charakterystyczne słówka, które wskazują na czas Simple Past za pomocą przykładowych zdań. Past Simple opisuje jedynie wydarzenia z przeszłości - nie ma związku z chwilą obecną (a nawet jeśli taki związek w jakimś sensie jest, bo np. jeśli wczoraj ktoś złamał nogę, to dzisiaj nadal ma złamaną, to skupiamy się na tym, kiedy zdarzenie miało miejsce, a nie na efekcie.

Typy czasowników

Regularne czasowniki: Regularne czasowniki są odmieniane w czasie przeszłym poprzez dodanie "-ed" na końcu bezokolicznika.

Nieregularne czasowniki: Nieregularne czasowniki nie mają ustalonej zasady odmiany w czasie przeszłym, więc muszą być zapamiętane.

Użycie czasu przeszłego: Czas przeszły jest używany do opisywania działań lub zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości.

Tworzenie czasu Simple Past

Aby utworzyć czas Simple Past, musisz znać poprawne odmiany czasownika. Dla czasowników regularnych wystarczy dodać przyrostek -ed do rdzenia czasownika. W przypadku czasowników nieregularnych jest trochę inaczej. Tutaj musisz nauczyć się odmiany czasowników na pamięć.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów czasowników regularnych i kilka czasowników nieregularnych, które możesz wykorzystać do nauki gramatyki angielskiej.

Oto kilka przykładów regularnych czasowników w czasie Simple Past w języku angielskim:

To talk (Rozmawiać)

I talked
You talked
He/She/It talked
We talked
They talked

Przykład zdania w czasie Simple Past

Wetalkeda lot about our past experiences (Rozmawialiśmy dużo o naszych przeszłych doświadczeniach)
I
talkedto my friends about every topic we could think of (Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi na temat każdego tematu, o którym mogliśmy pomyśleć)
He
talkedto his teacher about our homework from yesterday (Rozmawiał z nauczycielem o naszych zadaniach domowych z wczoraj)

To walk (Spacerować)

I walked
You walked
He/She/It walked
We walked
They walked

Przykład zdania w czasie Simple Past

Iwalkedto school every morning (Chodziłem do szkoły każdego poranka)
They
walkeda hundred miles to get to the restaurant. (Przeszli sto mil, aby dostać się do restauracji)
She
walkeda lot in her youth. (Chodziła dużo jak była młodsza)

Niektóre nieregularne czasowniki w czasie przeszłym prostym

To be (być)

I was
You were
He/She/It was
We were
They were

To become (stać się)

I became
You became
He/She/It became
We became
They became

To get (zdobyć)

I got
You got
He/She/It got
We got
They got

Użycie czasu Simple Past

Użycie czasu Simple Past wyjaśnione bardzo szybko. Simple Past Używa sie, kiedy mówi się o stanie lub zdarzeniu, które już zostało zakończone. Stan lub zdarzenie, o którym mówisz, miało więc miejsce w przeszłości i zostało również zakończone w przeszłości. Poniższe słowa sygnalizacyjne dla angielskiego czasu Simple Past obejmują:

Charakterystyczne słowa i zwroty

  • Last year
  • Last month
  • Last week ...
  • Yesterday
  • Last Friday, Last Monday ...
  • Last summer, Last autumn ...
  • Last January, Last May ...
  • In 1992 ...
  • An hour ago, a few minutes ago ...

Przykładowe zdania

Last week Peter got his favorite toy as a present (W zeszłym tygodniu Peter dostał swoją ulubioną zabawkę w prezencie)
Yesterday I talked with my parents about my future goals (Wczoraj rozmawiałem z moimi rodzicami o moich przyszłych celach)
Last Monday was my mother's birthday (W zeszły poniedziałek były urodziny mojej matki)
Last summer Jane spent a lot of time outdoors (W zeszłe lato Jane spędziła dużo czasu na świeżym powietrzu)
Last May, Pete went on a language trip to London to improve his English (W zeszłym maju Pete pojechał na wycieczkę językową do Londynu, aby poprawić swój angielski)
In 1996 Paula and Marc worked as a construction worker (W 1996 roku Paula i Marc pracowali jako robotnicy budowlani)
An hour ago Frank ate a chocolate cake (Godzinę temu Frank zjadł tort czekoladowy)

Warto poznać różnicę pomiędzy Past Perfekt a Past Simple.

Najlepszą rzeczą do zrobienia teraz jest napisanie 2-3 zdań w czasie przeszłym prostym, korzystając z powyższych wskazówek. Bądź kreatywny i używaj słów ze swojego słownictwa beż użycia słownika. To pomoże szybko opanować angielski czas przeszły prosty.


Ucz się Angielskiego ze Sprachcaffe