Zrozumienie Past Perfect: Tworzenie, użycie i charakterystyczne słówka

Jednym z najważniejszych czasów przeszłych w języku angielskim jest czas Past Perfect. To czas zaprzeszły, czyli klucz do zrozumienia historii opowiadanej w języku angielskim, w której istotny jest kontekst i chronologia. Czas Past Perfect poznasz dopiero po nauczeniu się czasu Simple Past. Ważne jest, aby podczas nauki czasów przeszłych nie mylić czasu przeszłego prostego z czasem przeszłym dokonałym, który jest czasem zaprzeszłym w angielskim.

Czas Past Perfect jest używany w języku angielskim do podkreślenia, że dana czynność miała miejsce w przeszłości przed inną czynnością. Jest on używany do pokazania chronologicznej sekwencji wydarzeń w przeszłości.


Tworzenie czasu Past Perfect

Podobnie jak w przypadku czasu Past Continious, do utworzenia czasu Past Perfect potrzebny jest czasownik posiłkowy. W przypadku czasu Past Perfect, czasownik posiłkowy Have w czasie przeszłym. Tworzysz więc czas Past Perfect z odmienianym czasownikiem had. Dodatkowo, tworzysz imiesłów bierny czasownika głównego przez dodanie końcówki - ed do rdzenia czasownika głównego zdania.

Powinieneś więc zapamiętać następującą formułę tworzenia czasu Past Perfect: Czasownik posiłkowy "had" + Imiesłów bierny czasownika głównego = Czas Past Perfect. Najlepszym sposobem na poznanie czasu Past Perfect jest zapoznanie się z poniższymi przykładami regularnych struktur Past Perfect.

Past Perfect Przykład
I had walked I had walked to the store before it started raining.
You had studied I had walked to the store before it started raining.
She had cooked I had walked to the store before it started raining.
He had watched I had walked to the store before it started raining.
They had cleaned They had cleaned the house before their parents came to visit.
We had finished We had finished the project before the deadline.

Czasowniki nieregularne w czasie Past Perfect

Istnieją pewne czasowniki, które nie występują w typowej formie imiesłowu biernego z końcówką -ed w czasie przeszłym doskonałym. Są one warte zapamiętania. Jednakże są też nieregularne formy w czasie Past Perfect odnoszą się tylko do imiesłowu głównego czasownika. Oto kilka czasowników nieregularnych, które należy zapamiętać.

Przykłady czasowników
eat ➡ eaten I had eaten breakfast before I left for work.
go ➡ gone She had gone to bed before I came home.
drive ➡ driven She had gone to bed before I came home.
see ➡ seen She had gone to bed before I came home.
write ➡ written She had gone to bed before I came home.
be ➡ been She had been to Paris before.

Jak używać czasu Past Perfect

Zastanawiasz się kiedy używamy czasu Past Perfect? Czas ten skupia się do pokazania chronologicznej sekwencji kilku czynności lub działań. W związku z tym czas Past Perfect jest używany za każdym razem, gdy po czynności w przeszłości następuje kolejna czynność. Należy również zauważyć, że czas Past Perfect jest bardzo często używany w połączeniu z czasem Simple Past. W związku z tym, powinieneś również przyjrzeć się czasowi Simple Past.

Określniki czasu Przykład
Before He had finished his homework before he went out to play.
Already I had already eaten breakfast by the time she woke up.
Just They had just left the house when the storm started.
Never She had never seen such a beautiful sunset before.
Once Once I had finished my work, I went out for a walk.
Until I had never tasted sushi until I went to Japan.
Yet They hadn't visited the Louvre yet before they went to Paris.

Jak widać z przykładowych zdań, słowa sygnalizujące czas Past Perfect to zawsze te, które są używane do określenia kolejności dwóch lub więcej czynności. Co więcej, na podstawie tych przykładów można zauważyć, że słowa sygnalizujące czas Past Perfect są często umieszczane między czasownikiem posiłkowym had i odpowiednim czasownikiem w zdaniu

Naucz się angielskiego ze Sprachcaffe

Obozy dla młodzieży

Poznaj młodzież z całego świata