Zrozumienie Will: Tworzenie, użycie i przykładowe zdania w Future Simple

Angielski czas przyszły z will jest jednym z najważniejszych czasów. Jeśli chcesz wyrazić przewidywania, obietnice lub spontaniczne decyzje w języku angielskim, musisz zrozumieć ten czas. Podajemy zasady tworzenia czasu przyszłego z will i szczegółowo pokazujemy, kiedy go używać.

Jak widać, aby utworzyć czas przyszły z will, potrzebny jest czasownik posiłkowy "will", jak sama nazwa wskazuje. Następnie wystarczy użyć podstawowej formy czasownika w zdaniu i już utworzyłeś czas przyszły. Aby uzyskać więcej informacji, spójrz na poniższe przykładowe zdania.


Tworzenie czasu przyszłego z will

Angielski czas will + bezokolicznik podlega pewnej regule, której po prostu trzeba się nauczyć i stosować. Na szczęście nie ma żadnych nieregularności, które odbiegałyby od tej reguły. Dlatego zalecamy, abyś poświęcił trochę czasu na przestudiowanie tej zasady. Sprawdź budowę czasu przyszłego z will tutaj:

Podmiot + will + czasownik (forma podstawowa-bezokolicznik).

She will start her new job next month.
They will buy a new house in the suburbs.
He will call you later tonight.
We will meet at the coffee shop tomorrow.
I will travel to Japan next year.

Użycie czasu przyszłego z will

Czas przyszły will jest używany w języku angielskim, aby wspomnieć o procesach, warunkach lub działaniach, które nie są jeszcze w stu procentach pewne. Czasu przyszłego will należy również używać do mówienia o czynnościach, które będą miały miejsce w najbliższej przyszłości. Czasu przyszłego używa się więc w następujących sytuacjach

  • Przewidywania
  • Przypuszczenia
  • Zamiary
  • Obietnice
  • Spontaniczne decyzje

Ponieważ różnica między czasem will i going to jest bardzo niewielka i łatwo jest pomylić te dwa angielskie czasy przyszłe, ważne jest, aby dobrze zrozumieć użycie czasu will. Tak więc, w przeciwieństwie do going to, używasz czasu z will, aby mówić o przyszłych wydarzeniach, które nie są całkowicie pewne. Najlepiej jest spojrzeć na poniższe przykładowe zdania i użyć ich, aby pogłębić swoje zrozumienie tego czasu.

Przykładowe zdania Użycie

Przykład Zastosowanie
I think it will rain tomorrow. Predictions
He will probably be late for the meeting. Assumption
I will study for the exam tomorrow. Intention
I will call you when I get home. Promise
I'm thirsty. I will get a glass of water. Spontanesous Decision

Słówka typowe dla czasu Future Simple

Słowo sygnalizujace Przykład
Soon They will finish their project soon.
Later He will call you later tonight.
Eventually They will move to a bigger house eventually.
Probably I will probably go to the beach this weekend.
Maybe She will maybe come to the party tonight.
Perhaps I will perhaps take a nap this afternoon.
I think I think I will move to Mexico next year.
I believe I believe they will win the game.